Fundació Mediació

La Fundació Mediació Notarial, que neix emparada pel Col·legi de Notaris de Catalunya, té com a finalitat portar a terme mediacions en l’àmbit civil i mercantil, ja sigui de particulars o d’empreses, pel que compta amb mediadors acreditats pel Center for Effective Dispute Resolutions (CEDR), el centre de referència  a Europa en l’àmbit de la mediació.

A més de promoure i fomentar la mediació, la Fundació també centra els seus esforços en la formació de mediadors, en col·laboració amb el CEDR.

Ubicació

Carrer Notariat 4
08001
Barcelona

Telèfon: 93 317 48 00
Email: fundaciomediacio@catalunya.notariado.org