L'Acadèmia

 

Què ofereix

L'Acadèmia d'Opositors de Catalunya, creada l'any 1987, des de l'any 2004 depèn de la Fundació dels Notaris de Catalunya. Té com finalitat la de col·laborar en la preparació d'aquells Llicenciats o Graduats en Dret que desitgin concórrer a les oposicions al títol de notari.

Per a això posa a disposició dels opositors, sense cap cost:

 • El temari, permanentment actualitzat, de l'oposició
 • Notaris preparadors que realitzen l'assessorament i seguiment específic i individualitzat de l'opositor
 • Biblioteca jurídica, amb volums útils per a la preparació de l'oposició i revistes especialitzades
 • Sala d'estudi i exercicis, que permet la preparació dels exercicis escrits de l'oposició.

 

Des de l'any 2008, l'Acadèmia té la seva seu a la segona planta del Col·legi de Notaris de Catalunya, al carrer Notariat 4 de Barcelona.

Actualment els Codirectors de l'Acadèmia són Albert Domingo Castella, notari de Vilassar de Mar, i Javier Martínez Lehmann, notari de Barcelona.

Requisits

Per ser notari s'exigeix (Art. 6 Reglament Notarial):

 1. Ser espanyol o ostentar la nacionalitat de qualsevol país membre de la Unió Europea, o estar incurs en les situacions previstes a l'article 1 de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, d'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels Estats membres de la Unió Europea.
 2. Ser major d'edat.
 3. No trobar-se comprès en cap dels casos que incapaciten o impossibiliten per a l'exercici del càrrec de notari.
 4. Ser Doctor o Llicenciat en Dret o haver conclòs els estudis d'aquesta llicenciatura. Si el títol procedís d'un Estat membre de la Unió Europea, haurà d'acreditar el reconeixement o homologació del títol equivalent

Per entrar a l'Acadèmia s'exigeix complir els requisits 1), 2), 3) i 4), així com tenir residència a Catalunya durant el temps de preparació de l'oposició.

Preparadors

Tots els preparadors de l'Acadèmia són notaris en exercici que, voluntàriament i sense cap retribució, dediquen unes hores setmanals a la preparació d'opositors a notaries.

L'opositor és avaluat setmanalment pel seu preparador a la seu de l'Acadèmia. L'avaluació es realitza els dilluns o els dimecres, a partir del les 17 hores.

Actualment l'Acadèmia compta amb els següents preparadors:

 • Albert Domingo Castella, notari de Vilassar de Mar
 • Antonio Díez de Blas, notari de Barcelona
 • Rafael Bescansa Miranda, notari de Malgrat de Mar
 • Javier Martínez Lehmann, notari de Barcelona
 • Rubén Perán Sánchez, notari de Barcelona
 • David Martinez Oliveras, notari de Prats de Lluçanès
 • Ana Maria Vazquez Vazquez, notari de Barcelona
 • Olga Romebes Colomina, notari de Cardona
 • David Ramentol García, notari de Santa Margarida de Montbui
 • Juan Elías Margarit Robles, notari de Caldes d'Estrac
 • Concepción Barber Vidal, notari de Castelldefels
 • Cristina Magalló Zapater, notari de Pallejà
 • Miguel Antonio Benet Mancho, notari de Mataró
 • Paula Alonso Rodríguez, notari de Barcelona
 • Eduardo Bautista Blázquez, notari de Barcelona
 • Jordi Puente González, notari de Lleida
 • José Manuel Valiente Cabadés, notari de Tarragona
 • Pelayo García de Ceca Benito, notari de Banyoles
 • José Marqueño Ellacuría, notari de Barcelona